00 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.

Splátkový prodej

Splátkový prodej HOMECREDIT

Všeobecné podmínky

Spotřebitelský úvěr

 • je jednorázový úvěr, který umožní nakupovat bez potřebné hotovosti cokoli. A to při minimální administrativě a s minimální časovou ztrátou.

Co je třeba k rychlému uzavření smlouvy

 • dva doklady totožnosti (zejména platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz

Výhody spotřebitelského úvěru

 • jednoduchost a rychlost uzavření Úvěrové smlouvy přímo přes Internet
 • velká variabilita úvěrových produktů
 • ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem
 • stejná výše splátky po celou dobu trvání úvěru

Délka a výše úvěru

 • zákazník si může vybrat délku splácení a to od 6 do 48 měsíců
 • výše úvěru se pohybuje standardně od 2 000,- Kč
 • pro nákup zboží do 30 000,- Kč u nás stačí pouze dva doklady (např. platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz). Občané ČR vždy občanský průkaz.
 • pro nákup zboží nad 30.000,-Kč může být vyžádáno doložení zdroje příjmu (např. potvrzení o výši příjmu u zaměstnanců, důchodový výměr u důchodců a daňové přiznání u podnikatelů)

Zákazník, který může žádat o poskytnutí úvěru

 • zletilá fyzická osoba se stálým příjmem

 

Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku

 • Postupujte jako při běžném nákupu, vložte zboží do nákupního košíku, vyplňte požadované údaje, jako platbu vyberte - "Na splátky Home Credit".
 • Budete přesměrováni na stránky společnosti Home Credit a.s., kde si zvolíte variantu splácení, počet splátek a výši akontace.
 • V dalším kroku vyplníte do jednoduchého formuláře všechny potřebné údaje pro poskytnutí úvěru a odešlete žádost ke zpracování. Všechny předávané údaje podléhají podmínkám zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Žádost je okamžitě posouzena a výsledek zobrazen. Výsledek posouzení Vám bude zároveň potvrzen na Vaši e-mailovou adresu.
 • V případě schválení obdržíte na svoji e-mailovou adresu smlouvu s návodem, jak dál postupovat.

Pojištění výdajů

Pomáhá klientům po dobu trvání nepříznivé situace se splácením splátek úvěru. Nabízí odklad splátek v případech, kdy klient nemá nárok na pojistné plnění od pojišťovny (čekací doba, kratší pracovní neschopnosti, výluky atp) nebo v době, kdy se pojistná událost posuzuje.  Pojištění je nepovinné, záleží na volbě klienta, zda si pojištění na smlouvě sjedná či nikoli.

 • Klient má možnost pojištění kdykoli ukončit, a to na základě telefonické žádosti na klientské centrum (OKC), kde musí dojít k ověření klienta.
 • Dodatečné uzavření pojištění k úvěru je možné telefonicky na klientském centru (OKC).
 • Dodatečné uzavření a zrušení pojištění je možné pouze na aktivní smlouvě = to znamená, že smlouva již byla zkompletována.
 • Úhrada za pojištění je součástí pravidelné měsíční splátky.

Výpočet výše úhrady za pojištění

 • úhrada za pojištění = (měsíční splátka bez pojištění + poplatek za změnu výše a počtu splátek + poplatek za odložené splátky) x % pojištění
 • částka je zaokrouhlena vždy na celé koruny matematicky

Balíček POMOC+

POMOC +

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

Pracovní neschopnost

pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů

8,9%

(z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

Ztráta zaměstnání
nebo hospitalizace
v důsledku úrazu**

nedobrovolná nezaměstnanost v důsledku ztráty zaměstnání, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny

Invalidita

invalidita III. stupně v důsledku nemoci či úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému

Smrt

Smrt následkem úrazu nebo nemoci

** V případě pojištění POMOC+ je pojištěný vždy pojištěn pouze pro jedno z těchto pojistných rizik:· ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Krytí pojistné rizika se mění dle toho, jak se mění životní situace klienta. Když nastane pojistná událost, posuzuje pojišťovna klientovou životní situaci a to, na které riziko je pojištěn k rozhodnému dni.

Rozhodný den předchází dni, kdy pojištěný:

 • obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo
 • zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nebo
 • obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou,
 • anebo je hospitalizován v důsledku úrazu v nemocničním zařízení

Klient je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, pokud má pracovní poměr na dobu neurčitou, není ve zkušební době a není ve výpovědní lhůtě.

Klient je pojištěn na riziko hospitalizace v důsledku úrazu, pokud má pracovní poměr na dobu určitou, je ve zkušební době, je ve výpovědní lhůtě.

Pokud klient v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu.

Kompletní podmínky posouzení nároku vzniku plnění z rizika ztráty zaměstnání nebo hospitalizace najde klient v rámcové pojistné smlouvě.

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC + je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 65 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti

Balíček POMOC

POMOC

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

Hospitalizace v důsledku úrazu

Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny

2,5%

(z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

Invalidita v důsledku úrazu

invalidita III. stupně v důsledku úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému

Smrt v důsledku úrazu

Smrt v důsledku úrazu

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 70 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti

Pojistné plnění

POMOC +

Pojistné riziko

Výše plnění

Max. plnění
/
odklad splátky

Pracovní neschopnost

měsíční splátka úvěru

až 12 splátek
/
až 12 odkladů splátky

Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu

měsíční splátka úvěru

až 12 splátek
/
až 12 odkladů splátky

Invalidita

zůstatek dluhu

bez omezení
/
až 3 odklady splátky

Smrt

zůstatek dluhu

bez omezení

POMOC

Pojistné riziko

Výše plnění

Max. plnění
/
odklad splátky

Hospitalizace v důsledku úrazu

měsíční splátka úvěru

až 2 splátky

Invalidita v důsledku úrazu

zůstatek dluhu

bez omezení
/

až 3 odklady splátky

Smrt v důsledku úrazu

zůstatek dluhu

bez omezení

Pojistnou událostí je:

 • Pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů
 • Nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
 • Invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému
 • Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny
 • Smrt pojištěného

Oznámení pojistné události:

 • Pro řešení pojistných událostí byla zřízena linka „Okamžité pomoci“ 542 527 528
 • Všechny pojistné události musí být oznámeny pojišťovně Cardif
 • Klient vyplní formulář „Oznámení pojistné události“ (popř. další doklady, které si pojišťovna Cardif vyžádá)
 • Formuláře pro hlášení pojistné události jsou k dispozici na webových stránkách www.homecredit.cz nebo ve Správci financí
 • Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného jsou 2 000 000 Kč

Pro účely pojištění schopnosti splácet klient podpisem úvěrové smlouvy potvrzuje pravdivost prohlášení, že splňuje k datu sjednání podmínky přijetí do pojištění. Poskytovatelem pojištění je Maxima pojišťovna, a.s., která pověřuje BNP Paribas Cardif pojišťovnu, a.s. likvidací a správou pojistných a škodných událostí. Detailní podmínky jsou uvedeny v rámcových pojistných smlouvách, které jsou součástí úvěrové dokumentace.

Pojišťovna a kontakty pro klienta:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
www.cardif.cz

542 527 528 (po – pá  8:00 – 18:00)
czinfo@cardif.com

Související články

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Rozumím